ההתלבטות” של מה ללבוש מלווה את חלקנו באופן יום יומי. הבוקר מתחיל בפתיחת הארון ובריפרוף,…

Read more

Do what you LOVE.

אנו האנשים אוהבים להפגש להיראות ולדבר בעיקר לדבר. חשבתי על המשמעויות שמאחורי המילים ואיך זה…

Read more